Skip to main content

Voogdij en bewind

Hoe regel ik de opvoeding en verzorging van mijn kinderen bij mijn overlijden?

Wilt u iemand aanwijzen die zorg draagt voor de opvoeding en de verzorging van uw minderjarige kinderen na uw overlijden? Dan is het goed om vooraf over een aantal zaken na te denken en het daarna goed te regelen.

In een testament kunt u zowel de voogdij als het bewind over uw (minderjarige) kinderen opnemen. Hier kunt u specifieke wensen over de opvoeding aan toevoegen. Bewind kan alleen door middel van een testament vastgelegd worden., Voor voogdij hoeft dit niet per se. Wij kunnen u meer informatie geven over het regelen van voogdij en bewind.

Wat is voogdij?

Zolang een kind minderjarig is (jonger dan 18 jaar), heeft u als ouder(s) het (ouderlijk) gezag. Dat betekent dat u (beiden) het recht en de plicht heeft om uw kind te verzorgen en op te voeden. Naast het zorgen voor de dagelijkse levensbehoeften van uw kind gaat het ook om het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over medische behandelingen en het beheren van de financiën van uw kind. Als deze taken en bevoegdheden worden uitgevoerd door iemand die geen ouder van het kind is, noemen we dit voogdij.

Vermogensbeheer / bewind

De voogd beheert het vermogen dat uw kinderen erven. Hij mag dit gebruiken voor hun opvoeding en verzorging. Vanaf het achttiende jaar krijgen uw kinderen zelf de beschikking over wat zij erven. Het is  goed om naast het regelen van voogdij ook over bewind na te denken.
Een bewindvoerder houdt een oogje in het zeil tot uw kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. U kunt zelf aangeven tot welke leeftijd u dit wenselijk vindt, bijvoorbeeld tot 25 jaar. De bewindvoerder kan ook de voogd zijn. De financiële afspraken kunnen dan doorlopen. Een voordeel hiervan is ook dat diegene al een band met uw kind heeft opgebouwd.

Wat als u geen voogd of bewindvoerder benoemt?

Zonder voogdijbepaling, bepaalt de rechter wie de voogdij krijgt over uw kinderen. Meestal is dat een familielid. Als de familie er niet uit komt, of als er geen familie is, dan wordt een voogdijinstelling aangewezen.

Hobbelink & Buitink kent een aparte stichting Bewind en Executele die de bewindvoering kan verzorgen.

Familiezaken

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

0543 - 548 888 (Locatie Winterswijk)

0544 37 38 75 (Locatie Lichtenvoorde)

info@hobbelinkenbuitink.nl

Afspraak maken