Skip to main content

Schenkingen

Waarmee moet ik rekening houden wanneer ik wil schenken?

Wanneer u nadenkt over het doen van een schenking is de eerste vraag: kan ik vrij over mijn geld beschikken? Overwaarde in de eigen woning komt bijvoorbeeld pas echt beschikbaar na de verkoop van de woning. De volgende vraag is hoeveel geld u zelf nodig denkt te hebben voor uw eigen levensonderhoud. Dit is voor de toekomst vaak moeilijk in te schatten. U kunt daarom bij het schenken laten opnemen dat de schenking wordt teruggedraaid, als u het geld in de toekomst zelf nodig hebt. Deze herroepingsclausule moet u in een notariële akte laten vastleggen. Zo ondervangt u het risico van geld weggeven dat u zelf goed kunt gebruiken.

Voorkom scheve gezichten

Wellicht wilt u één van uw kinderen financieel steunen. Het kan goed zijn dat andere kinderen zich dan benadeeld kunnen voelen. Als u iedereen gelijk wilt behandelen, dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U kunt bijvoorbeeld in een testament een regeling vastleggen waarin gedane schenkingen met de erfenis moeten worden verrekend. Wat u ook doet, laat de afspraken goed vastleggen.

Schenking op papier

Het kan zijn dat u een schenking aan uw kind(eren) wilt doen zonder dat er iets aan hen betaald wordt. Dit noemen we een “schenking op papier”. Hiervoor wordt vaak gekozen als het grootste deel van uw geld bijvoorbeeld in uw huis of bedrijf zit, of omdat u zelf nog de beschikking over uw geld wilt houden. Door een “schenking op papier” krijgen uw kinderen een vordering, die pas opeisbaar wordt na uw overlijden. Het voordeel hiervan is dat deze vordering in mindering komt op uw vermogen als u komt te overlijden. Hierdoor hoeven uw kinderen minder schenkbelasting te betalen. 

Het bedrag dat u schenkt blijft u nog schuldig. Voor de wet is dit een officiële schuld. Daarom moet u ieder jaar over deze schuld 6 procent rente aan uw kind betalen. Deze schenking moet in een akte worden vastgelegd.

Schenken onder bewind

Als u grip wilt houden op het geld dat u uw (klein)kind wilt schenken, dan kunt u ook kiezen voor schenking onder bewind. U kunt dan gewoon geld schenken, maar met de bepaling dat niet uw (klein)kind, maar iemand anders het geld zal beheren. U kunt dat zelf zijn, maar u mag ook iemand anders vragen dit voor u te doen. Als uw (klein)kind het geld wil besteden op een manier die u niet zinvol vindt, dan kunt u dit tegenhouden. Zo houdt u dus controle.

Fiscale vrijstelling

Voor kinderen en kleinkinderen gelden maximumbedragen die zij van hun ouders of grootouders mogen ontvangen zonder dat zij hierover schenkbelasting hoeven te betalen. Deze vrijstellingen worden jaarlijks vastgesteld door de Belastingdienst. Er zijn ook verschillende fiscaalvriendelijke mogelijkheden van schenken. Hierover informeren wij u graag.

Voordelen van een notariële akte

U kunt schenkingen doen zonder notariële akte. Een schenking in een notariële akte heeft belangrijke voordelen voor u en ook voor degene aan wie u schenkt. De notaris controleert bijvoorbeeld altijd of de schenker wilsbekwaam is en of het zijn bedoeling is om bedrag. Hierdoor ontstaat achteraf geen discussie of de schenker geestelijk in staat was te bepalen zoals hij heeft gedaan.
Voorwaarden of clausules

Het is mogelijk om in de akte bij de notaris een aantal voorwaarden te laten opnemen in zogenaamde clausules, bijvoorbeeld vanaf welke leeftijd een kleinkind over het geld mag beschikken, of dat het geld uitsluitend voor studie of aankoop van een woning mag worden gebruikt. Ook kan een herroepingsclausule worden opgenomen, op grond waarvan de schenking terug kan worden gedraaid als u zelf in de toekomst het geld nodig hebt.

Advies op maat

Er zijn verschillende fiscaal vriendelijke mogelijkheden waar wij u goed over kunnen informeren. Dit is geheel afhankelijk van uw financiële situatie én van uw persoonlijke wensen. Hobbelink & Buitink heeft de deskundigheid voor een advies op maat.

Advies op maat

Er zijn verschillende fiscaal vriendelijke mogelijkheden waar wij u goed over kunnen informeren. Dit is geheel afhankelijk van uw financiële situatie én van uw persoonlijke wensen. Hobbelink & Buitink heeft de deskundigheid voor een advies op maat.

Als u zelf wilt berekenen of, en zo ja, hoeveel schenkbelasting er over een schenking moet worden betaald, kunt u gebruik maken van de rekenhulp schenkbelasting.

Familiezaken

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

0543 - 548 888 (Locatie Winterswijk)

0544 37 38 75 (Locatie Lichtenvoorde)

info@hobbelinkenbuitink.nl

Afspraak maken