Skip to main content

Ouderen in veilige handen

Financieel misbruik van ouderen is een steeds vaker voorkomend probleem. Uit cijfers van de overheid blijkt dat ongeveer 30.000 ouderen per jaar te maken krijgen met een vorm van financieel misbruik. Het ministerie van VWS neemt deze problematiek uiterst serieus en is in 2011 gestart met het actieplan “Ouderen in veilige handen”. Het ministerie ziet een belangrijke rol weggelegd voor de notaris om te waken voor bescherming van ouderen.

De notaris is onafhankelijk, integer en deskundig. Tegelijkertijd neemt de notaris een vertrouwenspositie in. Deze waarden wil het notariaat inzetten om financiële uitbuiting van ouderen zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) brengt de functie van de notaris in het rechtsverkeer mee dat hij beroepshalve misbruik van juridische onkunde en feitelijk overwicht wil voorkomen. Het opvangen van signalen die duiden op financieel misbruik van ouderen en het voorkomen daarvan passen bij deze natuurlijke rol. De notaris heeft hierbij de taak om niet alleen ouderen maar ook wilsonbekwamen te beschermen.

Levenstestament

Door middel van het opmaken een levenstestament kan financieel misbruik voor een deel al beperkt worden. In een levenstestament worden (zowel privé als zakelijk) afspraken vastgelegd voor wat er moet gebeuren als iemand (tijdelijk of permanent) niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen.

Stichting Bewind en Executele

Lees hier meer over bewind en executele

Familiezaken

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

0543 - 548 888 (Locatie Winterswijk)

0544 37 38 75 (Locatie Lichtenvoorde)

info@hobbelinkenbuitink.nl

Afspraak maken