Skip to main content
U staat als klant bij ons centraal

Sinds 1 maart 2023 hebben wij Keistad Notarissen in Lichtenvoorde overgenomen

In verband met het vertrek van notaris mr. S.J.C. (Bas) Schipper is zijn plek in Lichtenvoorde vrijgekomen. Hobbelink & Buitink Notarissen heeft al jaren niet alleen een functie in Winterswijk, maar ook een regionale functie. Door deze overname kan Hobbelink & Buitink Notarissen haar diensten ook vanuit Lichtenvoorde aanbieden.

Wij nemen de oude en lopende dossiers over van Bas Schipper, zodat de klanten nog steeds in Lichtenvoorde terecht kunnen, als er een vraag is over de inhoud van een akte of een dossier.

Hobbelink & Buitink Notarissen is het kantoor voor de Achterhoek, nu met vestigingen in Winterswijk en Lichtenvoorde. Wij zijn meer dan een traditioneel notariskantoor. Als één van de grootste notariskantoren in de Achterhoek hebben wij ons op diverse werkterreinen gespecialiseerd, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de andere werkzaamheden. Hierdoor hebben wij ons onder andere kunnen ontwikkelen tot hét kantoor voor de Achterhoek als het gaat om mediation en echtscheidingsbemiddeling.

Naast de werkzaamheden die u van oudsher van een notaris verwacht, zoals het opstellen van een testament, samenlevingscontract, hypotheekakte of de oprichting van een BV, kunt u bij ons ook terecht voor onder andere Estate-planning, Bewindvoering en Agrarisch recht. En zoals genoemd Mediation / conflictbemiddeling en Echtscheidingsbemiddeling. Ook hebben wij ons gespecialiseerd in de afwikkeling van nalatenschappen. Deze diensten worden nu ook door ons vanuit Lichtenvoorde  aangeboden.

Ons kantoor kent na de overname drie notarissen, drie kandidaat-notarissen, diverse juristen en een deskundig team van overige notariële medewerkers, die voor u de dienstverlening zullen blijven uitvoeren en optimaliseren.

Neem contact op Ons team

Brochures

Voor meer informatie over een specifiek onderwerp

Alle brochures