Skip to main content

Bewind en executele

Met de vergrijzing komen er steeds meer mensen die onder bewind worden gesteld. Hierdoor stijgt de vraag naar professionele bewindvoerders. Hobbelink & Buitink heeft hiertoe een Stichting Bewind en Executele opgericht die als doel heeft:

  • optreden als bewindvoerder (op basis van testament of bij schuldsanering)
  • optreden als executeur (afwikkeling van een erfenis)
  • optreden als vereffenaar (o.a. het afhandelen van lopende verplichtingen bij ontbinding van een rechtspersoon)

Voor mensen die zelf niet (meer) in staat zijn om hun zaken te regelen of onder bewind worden gesteld kan de stichting de belangen behartigen. Naast ouderen kunnen dit bijvoorbeeld ook volwassenen met een geestelijke beperking zijn, of mensen die om een andere reden handelingsonbekwaam worden geacht.

Door onze onafhankelijkheid en integriteit, alsmede door onze deskundigheid kan worden voorkomen dat een familielid of een verzorger de handelingsonbekwame financieel kan misbruiken.

Het kan een hele geruststelling zijn om de afwikkeling van uw nalatenschap aan deze stichting over te laten. Verre familieleden of derden hoeven dan niet belast te worden met deze taak. U legt dit vast in uw testament.

Specialisaties

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

0543 - 548 888 (Locatie Winterswijk)

0544 37 38 75 (Locatie Lichtenvoorde)

info@hobbelinkenbuitink.nl

Afspraak maken