Skip to main content

Levenstestament

Wie neemt voor u beslissingen als u dat (tijdelijk) niet meer kunt?

U heeft alles goed geregeld voor het geval dat u (of uw partner) komt te overlijden. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin u zelf, tijdelijk of langdurig, geen beslissingen meer kunt nemen? Kan uw partner dan zaken voor u regelen, of kunnen anderen dat dan voor u doen? Zijn uw wensen voor zo’n situatie duidelijk vastgelegd en bekend bij uw naasten? En belangrijker nog, kunnen uw naasten ze ook uitvoeren? Hebben zij de (juridische) bevoegdheid daartoe? Een levenstestament is een document, opgesteld en vastgelegd bij de notaris, waarin u vastlegt wie namens u bepaalde dingen kan en mag regelen.

Een ‘gewoon’ testament werkt alleen bij overlijden. Het kan echter ook gebeuren dat u niet in staat bent om uw eigen wil te bepalen, bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden zoals een verkeersongeluk. Wie zorgt er in zo’n situatie voor de kinderen? Wie regelt dat uw rekeningen worden betaald? Wie neemt er beslissingen over uw medische behandeling? Hoe moet het verder met uw onderneming? Veel van dit soort vragen zijn het overdenken waard.

Een machtiging bij de bank is niet voldoende

Veel mensen denken dat een partner of de kinderen deze zaken wel kunnen waarnemen. Dat is echter niet altijd mogelijk. Een ongetrouwde partner mag bijvoorbeeld niet altijd beslissingen nemen over medische behandelingen. Kinderen mogen niet zomaar het huis van hun alleenstaande ouder verkopen, als deze blijvend wordt opgenomen in een verpleeghuis. In dit soort gevallen kan de rechter wel een bewindvoerder benoemen, maar dan is er vaak geen zeggenschap over wie die bewindvoerder wordt of hoe deze uw belangen gaat behartigen. Deze omslachtige procedure kunt u met een levenstestament voorkomen. In een levenstestament bepaalt u zelf wie uw zaken behartigt. 

Een levenstestament is ook voor jonge mensen van belang!

Van een levenstestament moet een notariële akte worden opgemaakt. Dat is nodig om bepaalde zaken namens iemand anders te kunnen regelen. Bovendien worden op die manier veel problemen voorkomen. Veel instanties vertrouwen namelijk op, of eisen zelfs, een notariële akte. Wij adviseren u daarbij om in het levenstestament tevens een derde persoon aan te wijzen als toezichthouder. Deze kan er dan op toezien dat de vertrouwenspersoon zich aan de afspraken houdt die in het levenstestament zijn vastgelegd. Hiermee wordt bijvoorbeeld belangenverstrengeling voorkomen.

Voordat u uw levenstestament tekent zal de notaris eerst een onderzoek uitvoeren. Meer hierover leest u in deze brochure.

Checklist Levenstestament

Er is een checklist ontwikkeld waarin vrijwel alle onderwerpen zijn benoemd die in een levenstestament kunnen worden vastgelegd.

De notarissen van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), waar wij bij zijn aangesloten, hebben een speciaal protocol ontwikkeld voor zo’n levenstestament. Belt u gerust met één van onze deskundigen voor het maken van een afspraak. We zullen uw vragen en wensen inventariseren, en de mogelijkheden met u bespreken.

Familiezaken

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

0543 - 548 888 (Locatie Winterswijk)

0544 37 38 75 (Locatie Lichtenvoorde)

info@hobbelinkenbuitink.nl

Afspraak maken