Skip to main content

Een levenstestament is beslist ook voor jonge mensen van belang

Jonge mensen denken vaak dat een levenstestament voor hen niet van belang is. Niets is minder waar. Ook voor jonge mensen is dit belangrijk. Stel, je krijgt een auto- of skiongeluk en je ligt in coma. Of je krijgt een ziekte, waardoor je (tijdelijk of blijvend) niet in staat bent om beslissingen te nemen. Je gaat er niet van uit, maar het kan je toch zomaar gebeuren.   

Wie mag er dan beslissingen nemen? Over geldzaken bijvoorbeeld, over een medische behandeling, of voor je onderneming.  

Een levenstestament hoeft niet altijd uitgebreid te zijn. Je kunt bijvoorbeeld een vertegenwoordiger aanwijzen, die beslissingen mag nemen en voor jou een handtekening mag zetten. Mensen die een uitgebreider levenstestament maken kunnen bijvoorbeeld vastleggen wat er moet worden gedaan bij opname in een verpleeghuis en welke schenkingen mogen worden gedaan om belasting te besparen.  

Veel mensen denken dat, als je getrouwd bent, je partner voor jou mag beslissen als je dat niet meer kunt. Dat is lang niet altijd het geval. Als je samen eigenaar van een woning bent, en je hebt een nieuwe hypotheek nodig of je wilt het huis verkopen, dan is de handtekening van beiden nodig. Als dat niet in een levenstestament is vastgelegd, mag de ene partner niet tekenen voor de andere partner. Via de rechter moet dan een bewindvoerder worden benoemd, die de vereiste handtekening mag zetten. Een omslachtige weg.  

Zo zijn er veel meer voorbeelden, waarbij het prettig is als je het goed geregeld hebt. Bijvoorbeeld ook als je een onderneming hebt. Op enig moment moet er wel een beslissing worden genomen in het belang van je bedrijf. Dan ben je blij dat je het goed geregeld hebt.

Deel dit bericht