Skip to main content

Estate-planning

Wat is estate-planning?

’Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap.
Estate-planning richt zich op de juridische en fiscale begeleiding van (familie)vermogens. U wilt toch immers dat uw zorgvuldig opgebouwde vermogen zo voordelig mogelijk over gaat op uw erfgenamen.

De beurskoersen, de ontwikkelingen op de woningmarkt en het economische klimaat hebben een behoorlijke uitwerking gehad op de omvang van de Nederlandse familievermogens.
De belastingdruk (erfbelasting) die rust op de overgang van het te vererven vermogen is veelal hoog.

Bij estate-planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken.

Daar komt aardig wat bij kijken. Bij uw planning heeft u te maken met schenken, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht. Het gaat dan om vragen als:

  • Is het raadzaam uw huwelijksvoorwaarden te wijzigen?
  • Welk soort testament kan worden gekozen: een (quasi)wettelijke verdeling, een vruchtgebruik of een combinatie daarvan?
  • Hoe kan ik tijdens mijn leven mijn vermogen overdragen?
  • Kan ik ervoor zorgen dat mijn vermogen ook in volgende generaties binnen de familie blijft?

Van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten. Hobbelink & Buitink heeft de deskundigheid in huis om u optimaal te begeleiden. Om onze deskundigheid op peil te houden zijn wij aangesloten bij:

Meer informatie vindt u in de brochure. U kunt natuurlijk ook vrijblijvend bellen: 0543 548888.

Specialisaties

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

0543 - 548 888 (Locatie Winterswijk)

0544 37 38 75 (Locatie Lichtenvoorde)

info@hobbelinkenbuitink.nl

Afspraak maken