Skip to main content

Vereniging en Stichting

Bij een stichting wordt veelal gedacht aan een algemeen nut beogende instelling. In de praktijk wordt een stichting echter voor veel meer doeleinden gebruikt. Een stichting wordt opgericht bij notariële akte. Kenmerkend voor een stichting is, dat deze geen leden heeft.

Kenmerkend voor de vereniging is dat zij leden heeft. De bestuurders, die voor de vereniging naar buiten optreden en de vereniging daarbij binden, zijn naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

Worden de statuten van de vereniging in een notariële akte vastgelegd, dan ontstaat de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders komt daarmee in principe te vervallen.

Ondernemerszaken

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

0543 - 548 888 (Locatie Winterswijk)

0544 37 38 75 (Locatie Lichtenvoorde)

info@hobbelinkenbuitink.nl

Afspraak maken