Skip to main content

Coöperatie

De coöperatie is een bijzondere vereniging met als belangrijkste verschil met de gewone vereniging dat de winst aan de leden mag worden uitgekeerd. Hoewel coöperaties ook zeer bruikbaar zijn in kleinere samenwerkingsverbanden, worden ze veel aangetroffen in de agrarische sector.