Skip to main content

Personenvennootschappen

Onder het huidige recht wordt veel gebruik gemaakt van de Maatschap, de Vennootschap onder firma (V.O.F.) of de Commanditaire Vennootschap (C.V.). Er is jaren gesproken over de vervanging van deze samenwerkingsvormen door de “openbare vennootschap” met en zonder rechtspersoonlijkheid. Uiteindelijk hebben alle wetsvoorstellen hierover de eindstreep niet gehaald. Op dit moment zijn er geen concrete wijzigingsplannen

Ondernemerszaken

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

0543 - 548 888 (Locatie Winterswijk)

0544 37 38 75 (Locatie Lichtenvoorde)

info@hobbelinkenbuitink.nl

Afspraak maken