Skip to main content

Rechtsvormen

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en organisatievormen met rechtspersoonlijkheid.

Bepaalt het lot uw bedrijfsvorm?

Check in 3 minuten of uw onderneming up-to-date is.
Doe de online test om te zien welke ondernemingsvorm het beste bij u past.

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

In een organisatievorm zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer in privé aansprakelijk. In zo’n geval is bijvoorbeeld de ondernemer die met een eenmanszaak aan het economisch verkeer deelneemt, met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor alle schulden.

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid

Wanneer een rechtspersoon wordt opgericht, dan wordt een ‘nieuw rechtssubject’ geschapen. Een rechtspersoon is, net als de mens, zelfstandig drager van rechten en plichten.