Skip to main content
Terug

Mr. A.W. (Anke) Bruins-Wassink

Kandidaat-notaris en Rentmeester

Specialisme: Agrarisch recht en Rentmeester

Ik ben sinds 2008 werkzaam bij Hobbelink & Buitink Notarissen. U kunt bij mij terecht voor diverse notariële zaken, zoals het maken van testamenten, levenstestamenten, een samenlevingscontract of partnerschapsvoorwaarden en de afwikkeling van een nalatenschap. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in het agrarisch recht.  Zo kan ik u adviseren over agrarische bedrijfsoverdrachten, levering van (agrarisch) onroerend goed en kavelruil.

Ook ben ik Rentmeester. Waar de rentmeester zich vroeger voornamelijk bezighield met zaken als houtproductie en het contact met pachters, ligt de nadruk tegenwoordig sterk op het behoud van onze leefomgeving. De huidige tijd stelt het landelijk gebied de komende jaren voor grote uitdagingen, waarbij je kunt denken aan onder andere de verduurzaming in de landbouw en de klimaatopgaven. In combinatie met alle notariële kennis en het agrarische specialisme dat wij al in huis hebben, denken wij op deze manier zowel onze bestaande (agrarische) klanten nog beter te kunnen bijstaan, als ook andere gebruikers van grond breed te kunnen adviseren. Zo kan ik u adviseren bij zaken als Pacht, Natuurschoonwet en kavelruil, maar ook meedenken met andere plannen om op een prettige manier te kunnen blijven wonen en werken in onze mooie omgeving, ook voor toekomstige generaties.

U kunt mij ook tegenkomen als waarnemer van één van de notarissen.

a.bruins@hobbelinkenbuitink.nl