Skip to main content

Aan- en verkoop van een woning of bedrijfspand

De aankoop van een woning of bedrijfspand is niet zelden een van de grootste financiële transacties die u in uw leven verricht. Hierbij is het van groot belang dat alle gemaakte afspraken tussen de verkoper en koper op de juiste wijze worden vastgelegd.

Laat de notaris uw koopcontract opstellen

Een probleemloze overdracht van uw woning of bedrijfspand begint bij een goed koopcontract. In het koopcontract staan de afspraken die de koper en de verkoper maken. Het is de basis voor de overdracht van het eigendom van de woning of bedrijfspand. Mocht u vergeten om iets in het contract te zetten, of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dat grote gevolgen hebben. Voor dit juridisch document is specialistische kennis nodig is. De notaris, waar u toch al naartoe moet voor de overdrachtsakte, beschikt over die kennis.

Heldere afspraken

Uw notaris is onafhankelijk en onpartijdig. Wij zorgen ervoor dat zowel de koper als de verkoper genoeg (juridische) informatie krijgt. Hierdoor weet u precies waar u afspraken over maakt, vóór u het contract tekent. Daarnaast wordt voorkomen dat u belangrijke zaken vergeet te regelen.

Wij adviseren u ook over wat u moet doen als de verkoper in gebreke blijft. Het is belangrijk dat u in het koopcontract afspreekt wat in dat geval uw rechten en plichten zijn.

Inschrijven van uw woning bij het Kadaster

Indien u een woning koopt is een belangrijk voordeel van het laten opstellen va het koopcontract door de notaris, dat deze direct de inschrijving bij het Kadaster kan regelen. Hiermee wordt voorkomen dat de verkoper de woning nog aan iemand anders kan verkopen. Ook wordt u hiermee beschermd tegen bijvoorbeeld beslaglegging op de woning. Dit komt vaker voor dan u denkt. Zelfs een kleine betalingsachterstand van de verkoper bij bijvoorbeeld een postorderbedrijf, kan er al toe leiden dat beslag wordt gelegd. Daardoor kan de overdracht van de woning (voorlopig) niet doorgaan.

Bedenktijd

Volgens de wet heeft de koper van een woning drie dagen bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd mag u afzien van de koop. U hoeft geen reden op te geven en het heeft geen gevolgen. U kunt met de verkoper ook een langere bedenktijd afspreken. Dat moet u dan wel in het koopcontract zetten. Als u wilt u afzien van de koop is het verstandig de verkoper schriftelijk te informeren, uiteraard met een ontvangstbevestiging, zodat later geen misverstanden ontstaan.

Een “voorlopig koopcontract”?

Er wordt vaak gesproken over een voorlopig koopcontract. Die term is een beetje misleidend. Alles wat u afspreekt met de verkoper, en waarvoor u tekent, is direct bindend. Een voorlopig koopcontract is alleen maar voorlopig omdat de woning nog niet officieel uw eigendom is.

Het is van belang dat een specialist uw situatie overziet. Hobbelink & Buitink is zo’n specialist. Neemt u gerust contact met ons op.

Onroerend goed

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

0543 - 548 888 (Locatie Winterswijk)

0544 37 38 75 (Locatie Lichtenvoorde)

info@hobbelinkenbuitink.nl

Afspraak maken