Skip to main content

Wij hebben nu ook een Rentmeester. Onze maatschap en dienstverlening worden uitgebreid.

Al vele jaren maken de notarissen Ans Post, Erik Oostrik en Roberto Cancian de dienst uit bij Hobbelink & Buitink Notarissen. Sinds kort zijn twee van de huidige kandidaat-notarissen, te weten Job van ’t Hooft en Anke Bruins-Wassink, toegetreden tot de maatschap. Dit betekent dat de maatschap voortaan uit vijf juristen bestaat. “Op deze manier blijven deze ervaren medewerkers behouden voor onze organisatie en gaan we samen de koers van ons bedrijf richting de toekomst uitzetten”, licht Ans Post toe. “Hierbij blijft uiteraard voorop staan het zo goed mogelijk verzorgen voor onze klanten van alle gevraagde notariële diensten, en met behoud van de huidige specialismen”.

“Wat klanten kunnen gaan merken, is dat wij ons dienstenpakket verder zullen gaan uitbreiden. In ons logo staat “Notarissen, Mediators en Estate planners”. Daar wordt nu een vierde tak aan toegevoegd, te weten die van de Rentmeester”. Anke Bruins heeft het afgelopen jaar de opleiding tot rentmeester met succes afgerond en gaat haar notariële werkzaamheden combineren met het rentmeesterschap.

De meeste mensen denken bij een rentmeester aan een beheerder van een landgoed. Deze klassieke rol kan de rentmeester nog steeds spelen. Maar waar de rentmeester zich vroeger voornamelijk bezig hield met zaken als houtproductie en het contact met pachters, ligt de nadruk tegenwoordig sterk op het behoud van onze leefomgeving. “De huidige tijd stelt het landelijk gebied de komende jaren voor grote uitdagingen, waarbij je kunt denken aan onder andere de verduurzaming in de landbouw en de klimaatopgaven. In combinatie met alle notariële kennis en het agrarische specialisme dat wij al in huis hebben, denken wij op deze manier zowel onze bestaande (agrarische) klanten nog beter te kunnen bijstaan, als ook andere gebruikers van grond breed te kunnen adviseren. Zo kunnen wij adviseren bij zaken als Pacht, Natuurschoonwet en kavelruil, maar wij kunnen ook meedenken met andere plannen om op een prettige manier te kunnen blijven wonen en werken in onze mooie omgeving, ook voor toekomstige generaties”, aldus Anke Bruins.

Een ander onderdeel waar Hobbelink & Buitink zich nog meer op zal gaan richten is de afwikkeling van nalatenschappen. “Steeds meer mensen benoemen in hun testament ons kantoor als executeur van hun nalatenschap”, aldus Job van ’t Hooft. Dat houdt in dat Hobbelink & Buitink Notarissen de volledige afhandeling van een nalatenschap kan verzorgen en zo erfgenamen kan ‘ontzorgen’. Hierdoor hoeven bijvoorbeeld (verre) familieleden of kennissen niet te worden belast met de ontruiming (en eventuele verkoop) van de woning, het uitvoeren van het testament en de verdere administratieve- en fiscale afwikkeling na een overlijden.

Kortom: het team van Hobbelink & Buitink – dat inmiddels uit 18 medewerkers bestaat – gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet en is u graag van dienst!

Deel dit bericht