Skip to main content

Jubelton wordt verlaagd per 1 januari 2023

In het regeerakkoord is bepaald dat de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning zal worden afgeschaft. Het kabinet gaat de vrijstelling per 1 januari 2023 verlagen tot het bedrag dat kinderen tussen 18 en 40 jaar, zonder nadere voorwaarden, belastingvrij kunnen ontvangen. U kunt in 2022 nog gebruik maken van de vrijgestelde schenking van maximaal €106.671.

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar €28.947. Dit is gelijk aan het bedrag dat ouders eenmalig, vrij besteedbaar, aan hun kinderen tussen 18 en 40 jaar kunnen schenken.

Nu nog kan iedereen een bedrag van €106.671 (2022) belastingvrij schenken, als dat wordt besteed voor aankoop, verbouwing of aflossing van de hypotheek van de eigen woning. In 2023 wordt dat dus € 28.947. Iedereen kan dat bedrag belastingvrij schenken. Dat zou bijvoorbeeld ook de buurman kunnen doen. Vanaf 2024 is deze eigen-woning-schenking door anderen dan ouders aan kinderen niet meer belastingvrij.

Wilt u nog dit jaar een schenking doen? Neem dan op tijd contact met ons u. Wij zijn u voor vragen en advies graag van dienst.

Deel dit bericht