Skip to main content

Jubelton wordt verlaagd per 1 januari 2023

In het regeerakkoord is bepaald dat de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning zal worden afgeschaft. Het kabinet stelt nu voor om de vrijstelling per 1 januari 2023 te verlagen tot het bedrag dat kinderen tussen 18 en 40 jaar zonder nadere voorwaarden belastingvrij kunnen ontvangen (momenteel is dat € 27.231). Wilt u nog gebruik maken van de vrijgestelde schenking van maximaal €100.000? Neem dan contact met ons u. Wij zijn u voor vragen en advies graag van dienst.

Deel dit bericht