Skip to main content

In een paar klikken uit elkaar? Kon het maar!

Online scheiden lijkt een goedkope manier van scheiden. Voor de korte termijn lijkt dat misschien zo. Maar, er zitten financieel en juridisch heel veel haken en ogen aan. Het beeld wordt geschetst dat online scheiden zorgvuldig gaat. Je zou in een paar muis-klikken uit elkaar kunnen, zonder persoonlijke hulp. Maar is dat ook echt waar?  

Een echtscheiding is niet alleen een “rouwproces”, maar ook een heel traject om alles op de juiste juridische en fiscale manier geregeld te krijgen. Door middel van persoonlijke gesprekken kan escalatie worden voorkomen en kunnen eventuele emoties meteen besproken worden. Hiermee wordt voorkomen dat – door middel van een klik met de muis – een beslissing wordt genomen, die later grote gevolgen kan hebben.   

Er zijn vele voorbeelden waarmee vaak geen rekening wordt gehouden, omdat veel mensen de gevolgen niet kunnen overzien:  

van de ouderdomspensioenen  

Zomaar aanklikken dat de partners daarvan afzien, kan grote financiële gevolgen hebben op latere leeftijd. Het is belangrijk om na te gaan wat men heeft opgebouwd en waar men eventueel afstand van doet.   

Afzien van partneralimentatie  

Een vrouw kan wel zeggen dat ze in haar eigen levensonderhoud kan en wil voorzien, maar heeft ze volgens de wettelijke regels ook recht op partneralimentatie?   

Wat te denken over de regeling van de kinderalimentatie, de alleenstaande-ouder-kop, het kindgebonden budget en de uitleg van de Wet Hervorming Kindregelingen, die sinds 2015 geldt? Krijgen de partners daar uitleg over bij een digitale echtscheiding?  

Nog niet opeisbaar erfdeel  

Wordt digitaal ook de vraag beantwoord of een – thans nog niet opeisbaar – erfdeel van een overleden ouder van één van de partners in de gemeenschap van goederen valt? En dat er daarom afspraken over de verdeling daarvan gemaakt moeten worden? Of komt men daar pas – te laat – achter, als de laatste ouder van de ex-partner is overleden? Tja, dan wordt het vrij lastig om daar nog met elkaar afspraken over te maken.   Zo zijn er nog veel meer onderwerpen waarvan het goed is om hierover na te denken, alvorens een beslissing te nemen.  

Goed geregeld voorkomt problemen  

Kortom: is het de partners duidelijk waarvoor ze kiezen als ze via een paar muisklikken het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan in elkaar zetten? Achteraf is al vaker gebleken dat dit niet duidelijk was. Recentelijk is in een aantal rechtszaken door de rechter aangegeven dat de beide partners uitleg hadden moeten krijgen over wat voor rechten ze hebben en hoe de wetgeving in elkaar zit. 

Voorkomen is beter dan genezen! Het mag dan wel wat duurder zijn, maar dan weet je wel waar je aan toe bent en je weet zeker dat je alles goed geregeld hebt.

Deel dit bericht