Skip to main content

Beleid i.v.m. Coronavirus

Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid en de adviezen van de regering heeft Hobbelink & Buitink Notarissen vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor geplande besprekingen en afspraken voor ondertekening van akten, alsmede voor bezoekers van kantoor.

Wij hebben een aantal praktische maatregelen genomen waaronder:

  • schermen bij de balie, waardoor er geen besmetting kan plaatsvinden tussen onze klanten en ons personeel
  • wij reinigen uw ID-bewijs, als wij deze moeten scannen
  • er is extra wachtruimte gecreëerd, zodat u op voldoende afstand van elkaar kunt wachten
  • in de spreekkamers is voldoende afstand tussen klanten en ons personeel en tussen klanten onderling
  • bij het passeren van de akte kunt u een nieuwe pen gebruiken die u na afloop kunt meenemen
  • wij serveren momenteel geen koffie/thee, om contactmomenten te beperken en om overdracht via kopjes te voorkomen
  • stoelen, tafels, deurklinken e.d. worden regelmatig gereinigd

Geplande besprekingen en tekenafspraken.
Uitgangspunt is dat reeds geplande afspraken voor ondertekening van akten op kantoor in principe gewoon doorgaan. Wilt u als klant de afspraak liever uitstellen of per volmacht tekenen, dan kan dat in de meeste gevallen. U kunt daarover bellen of mailen met ons kantoor. Indien de afspraak met meerdere partijen staat, zoals bij de overdracht van een woning, dan moet dit uiteraard in overleg met alle partijen. Mocht er een spoedeisend belang zijn, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen beoordelen op welke manier wij een en ander kunnen regelen.

Bezoekers aan ons kantoor.
Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om NIET naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.
Ook als u uit een risicogebied komt en u ervaart lichte verschijnselen verzoeken wij u uw vragen telefonisch, per email of schriftelijk te stellen en NIET naar kantoor te komen.
Bij aanwezigheid in ons kantoor, vragen wij u de richtlijnen ook te blijven volgen, dus geen handen schudden en hoesten/niezen in de elleboog. Ook willen wij graag dat u anderhalve meter afstand houdt.
Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid in verband met uw komst naar ons kantoor. Wij proberen evenwel zoveel mogelijk risico’s te beperken.

Wij vragen u om niet meer mensen mee te nemen dan strikt noodzakelijk is!

Medewerkers
Onze medewerkers houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM.  Zij worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen.
Met deze maatregelen hopen wij de continuïteit en de doorgang van de afspraken de komende weken zoveel mogelijk te waarborgen.

Deel dit bericht