Skip to main content

U krijgt een erfenis

U krijgt een erfenis

Als u te horen krijgt dat u erfgenaam bent, kunt u kiezen of en hoe u de erfenis aanvaardt. In een testament kan vermeld staan of u erfgenaam bent. Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet of u erfgenaam bent en op welk deel van de erfenis u recht heeft. Een erfgenaam hoeft geen familielid te zijn van de overledene. Goede vrienden of een goed doel kunnen ook erfgenaam zijn. Als u niet zeker weet of er een testament is, kunt u ons vragen om dit voor u uit te zoeken bij het Centraal Testamentenregister.

Wanneer u zeker weet dat u erfgenaam bent, volgens de wet of volgens een testament, dan is het belangrijk snel na te gaan of de nalatenschap mogelijk schulden bevat. In veel gevallen is dit vlak na het overlijden nog niet duidelijk. Daarom is het verstandig dat u als erfgenaam snel een keuze maakt of u de erfenis (beneficiair) wilt aanvaarden of dat u deze wilt verwerpen. Is er bijvoorbeeld een belastingschuld of is er een tv op afbetaling gekocht, dan zijn de erfgenamen hiervoor verantwoordelijk. Als er meer schulden zijn dan bezittingen kunnen schuldeisers het resterende bedrag verhalen op uw privévermogen.

Termijn en 3 maanden bedenktijd

Er is geen wettelijke termijn om te beslissen of u de erfenis wilt aanvaarden. Het is van belang om hier goed over na te denken, want de erfgenaam is namelijk ook verantwoordelijk voor de schulden van de overledene. Erfgenaam zijn is niet vrijblijvend: de nalatenschap moet door of namens u worden afgehandeld. Het is daarom goed om vooraf te weten wat er van u wordt verwacht en welke keuzes u heeft.

De meeste erfgenamen nemen deze beslissing binnen drie maanden na het overlijden. In deze periode kan de omvang en samenstelling van de nalatenschap onderzocht worden. Ook heeft u een “time-out” voor het betalen van rekeningen van de overledene voor een periode van drie maanden. Onder omstandigheden kan de kantonrechter deze termijn verlengen.

Als erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:

De erfenis zuiver aanvaarden

U aanvaardt de erfenis zonder voorbehoud. Dat betekent dat u recht heeft op de bezittingen van de erflater, maar dat u ook aansprakelijk bent voor zijn schulden. Samen met eventuele andere erfgenamen bent u verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Heeft u de erfenis eenmaal aanvaard, dan kunt u hier niet meer op terugkomen. Ook niet als er achteraf schulden blijken te zijn.

U kunt de erfenis ook zuiver aanvaarden zonder dat u dat officieel aangeeft, namelijk door u te gedragen als erfgenaam. Dit kan bijvoorbeeld doordat u goederen uit de nalatenschap mee naar huis hebt genomen, de huur van de woning hebt opgezegd of door te beschikken over de bankrekening van de overledene. Het regelen van de uitvaart van de overledene valt hier overigens niet onder.

De erfenis beneficiair aanvaarden

U bent erfgenaam, maar u bent niet verantwoordelijk voor de schulden van de overledene. Schulden worden eerst betaald uit de erfenis. Als er geld over is, gaat dat alsnog naar de erfgenamen. Als mocht blijken dat de schulden meer zijn dan de bezittingen, dan hoeven de erfgenamen niet uit eigen vermogen bij te betalen. Bij beneficiaire aanvaarding moet een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd. Dit kan bij volmacht. Wij kunnen dit voor u regelen.

Bij minderjarige erfgenamen is er altijd sprake van beneficiaire aanvaarding. Dit is zo geregeld om minderjarigen te beschermen tegen het verkrijgen van schulden uit een nalatenschap.

De erfenis verwerpen

Door de erfenis te verwerpen bent u niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en bent u ook niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U kunt bijvoorbeeld de erfenis verwerpen wanneer er meer schulden dan bezittingen zijn. Ook kan het zijn dat u niets met de nalatenschap of met de rest van de familie te maken wilt hebben. U hebt dan geen enkel recht meer op de erfenis, ook niet op persoonlijke spullen. Het verwerpen van een nalatenschap kan alleen door een verklaring die geregistreerd wordt bij de rechtbank. Ook dit kunnen wij voor u regelen.

Wij kunnen u adviseren bij het maken van uw keuze. Twijfelt u? Neem dan tijdig contact met ons op.

Als u zelf wilt berekenen of u erfbelasting moet betalen en zo ja hoeveel, dan kunt u gebruik maken van de rekenhulp erfbelasting.

Afwikkeling erfenis

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

0543 - 548 888 (Locatie Winterswijk)

0544 37 38 75 (Locatie Lichtenvoorde)

info@hobbelinkenbuitink.nl

Afspraak maken