Skip to main content

Overlijden

De notaris is de specialist op het gebied van de afwikkeling van nalatenschappen. Als nabestaande krijgt u op het moment van iemands overlijden met de notaris te maken. Deze zal onder meer een verklaring van erfrecht afgeven.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van de notaris. Deze geeft u informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. In de verklaring van erfrecht krijgt u antwoord op een aantal vragen:

• Is er een testament en wat is erin geregeld?
• Was de overledene getrouwd? In gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
• Wie zijn de erfgenamen?
• Wie is bevoegd om de nalatenschap te beheren en erover te beschikken
• Wie is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap?
• Heeft iemand een vruchtgebruik gekregen?
• Is er sprake van een wettelijke verdeling?

De verklaring van erfrecht wordt op verzoek van de erfgenamen opgesteld. Het kan soms even duren voor de verklaring van erfrecht gereed is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er veel erfgenamen zijn of de erfgenamen moeilijk te vinden zijn.

Nut en noodzaak van de verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht is niet verplicht, maar vaak wel nodig. Zonder die verklaring blijven bankrekeningen meestal geblokkeerd. Doorgaans is het ook lastig om een partnerpensioen of een uitkering uit levensverzekering te krijgen. Met de verklaring van erfrecht kan ook de tenaamstelling van een woning bij het Kadaster worden gewijzigd.

Als er meerdere erfgenamen zijn is het handig om in de verklaring van erfrecht één van de erfgenamen of de notaris volmacht te geven om namens de andere erfgenamen te handelen.

Enige tijd na het overlijden zal in veel gevallen de aangifte voor het erfbelasting gedaan moeten worden. Hierbij wordt aangifte gedaan van de verkrijgingen ten gevolge van het overlijden op grond waarvan –afhankelijk van bestaande vrijstellingen– wel/geen erfbelasting wordt geheven.

Wanneer er minderjarige erfgenamen bij de nalatenschap betrokken zijn, moet er tevens voor de kantonrechter een notariële boedelbeschrijving worden opgemaakt. Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen. Het is prettig te weten dat u de praktische zaken aan onze specialisten kunt overlaten.

Voor meer informatie over de erfenis klikt u hier

Afwikkeling erfenis

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

0543 - 548 888 (Locatie Winterswijk)

0544 37 38 75 (Locatie Lichtenvoorde)

info@hobbelinkenbuitink.nl

Afspraak maken