Skip to main content

Schenking voor de eigen woning

Sinds 1 januari 2017 kunt u tot €100.000 schenken, zonder dat de begunstigde schenkbelasting hoeft te betalen. Het maakt niet uit aan wie u schenkt, mits er aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • De schenking wordt gebruikt voor “het koophuis”’ en
  • De begunstigde moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

De ontvanger moet het geld gebruiken voor zijn koophuis. Het kan gebruikt worden voor:

  • de aankoop, verbetering of verbouwing van het huis
  • aflossing van de hypotheek
  • afkoop van erfpacht

De vrijstelling geldt niet voor:

  • uitgaven voor een vakantiewoning.
  • aflossing van het deel van de hypotheek, dat gebruikt is voor consumptieve uitgaven (bijvoorbeeld een auto) of 
  • het deel van de hypotheek waarop de rente niet aftrekbaar is door de  zogenaamde bijleenregeling.

Op het moment dat de schenking plaatsvindt moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Als de ontvanger al 40 of ouder is, kan de schenking toch onder de eenmalige verhoogde vrijstelling vallen, als de partner op dat moment nog aan de leeftijdseis voldoet.

Ingewikkeld

Als u al eerder een schenking hebt gedaan, is de maximale vrijgestelde schenking lager dan €100.000. Hoeveel minder hangt af van de datum waarop de eerdere schenking is gedaan. Er is hierover uitgebreide (overgangs)regelgeving, maar die is nogal ingewikkeld. Laat u daarom goed informeren.

Uitsmeren over 3 jaren

U mag de schenking van €100.000 over 3 achtereenvolgende jaren uitsmeren. In dat geval moet u dan in ieder jaar in de aangifte schenkbelasting opnieuw een beroep doen op de verhoogde schenkvrijstelling.

Boeterente vermijden

De ontvanger moet op elk moment dat hij een deel van de schenking ontvangt tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Uitsmeren kan verstandig zijn. De bank rekent namelijk vaak een boeterente, als u in één keer een groot bedrag aflost. Door de schenking, en daarmee de aflossing van de hypotheek, te spreiden, kan de boeterente vermeden of beperkt worden.

Deel dit bericht